Plena ocupació amb una forta constititució social
Alternatives per a una nova economia a Europa

 

RESUM

Malgrat les molt optimistes declaracions públiques, la situació econòmica i social de la UE hauria de motivar serioses preocupacions: persistència d'elevats nivells d'atur, precarització de les condicions de treball, desigualtats per raó de gènere, disparitats regionals (Est/Oest)... De la mateixa manera, la política econòmica que s'ha implementat suscita diverses crítiques per la seva visió esbiaixada i el seu punt de vista. Des de la perspectiva macroeconòmica, ha contribuït al creixement de l'atur i, molt probablement, continuarà essent així en el futur. Des de la perspectiva de la política social, s'està reduint el contingut social de la plena ocupació, tot erosionant la cohesió social, la solidaritat, i incrementant la desigualtat. Mentrestant, s'imposen més elements de coerció i repressió dels grups més febles de la societat.

Com a alternativa a aquesta evolució regressiva, proposem: una política macroeconòmica més eficient i més democràtica, una política social més potent, polítiques estructurals més equilibrades, una millor i més enèrgica preparació en relació l'ampliació cap a l'Est i el desenvolupament de concepcions que duguin a una reestructuració més radical de l'economia i la societat.

 

Miren Etxezarreta, John Grahl, Jörh Huffschmid i Jacques Mazier (coautors)
Economistes Europeus per a una Política Econòmica Alternativa a Europa

 

Tornar enrere