El ciutadà respectuós amb la seva mobilitat
Participació activa de tothom

 

RESUM

Els autors d’aquest Paper de Sostenibilitat parteixen de la base de que la nostra societat aposta per una cultura de la mobilitat sostenible. Aquesta evidència de respecte i solidaritat ha de facilitar el repte d’assolir una societat justa, segura i solidaria.

Per tal de planificar la mobilitat és necessari tenir en compte les necessitats de salut i de seguretat dels vianants, els ciclistes, els passatgers de transports públics i els distribuïdors de mercaderies, així com d’impulsar l’ús de les energies alternatives i més biològiques que redueixin la contaminació.

La participació ciutadana és un element fonamental per dissenyar l’espai vial. Els ciutadans i els seus representants en les associacions són els interlocutors vàlids per vetllar i assegurar els interessos generals de tots els ciutadans.

En aquest disseny participatiu de la ciutat les prioritats ha de ser: el foment del transport públic, la utilització de la bicicleta, el respecte dels límits de velocitat, la renovació dels paviments i dels carrers, la seguretat vial, l’accessibilitat global per a tothom (especialment per les persones amb mobilitat reduïda), els camins escolars, la creació d’àrees ambientals mitjançant la creació d’una xarxa vial jerarquitzada, voreres contínues i noves definicions en la regulació dels semàfors per tal de disminuir la longitud dels cicles.

 

Ole Thorson
Doctor en Enginyeria de Camins. Vice-president de l’Associació Espanyola de Prevenció d’Accidents de Trànsit (P(A)T) i vice-president de la Federació Europea d’Associacions de Vianants (FEVA)

Amb la col·laboració de:

Pau Noy
Enginyer industrial. President de l’Associació Promoció del Transport Públic (PTP)
Joan Estevadeordal
President de l’Associació Drets del Vianant (Catalunya Camina)

Tornar enrere