El paper de les administracions en el consum responsable

 

RESUM

Aquest article parla del paper que poden jugar les administracions en el consum responsable. En la primera part recollim les accions necessàries de cara a facilitar la pràctica del consum responsable per part dels ciutadans, i en la segona ens centrem en les accions encaminades a potenciar la presència d'alternatives positives de consum en el mercat.

Finalment parlem del denominador comú que hauria de presidir qualsevol acció o decisió, que és una reducció en els nivells de producció i consum. Concloem que un comportament responsable, tant per part de les administracions com per part dels ciutadans, és imprescindible si volem aconseguir la sostenibilitat ecològica i social del planeta.

 

Montse Peiron
Dirigeix el Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC), una associació dedicada a la recerca i divulgació d'informació per facilitar la pràctica quotidiana d'un consum responsable. El CRIC ha publicat quatre llibres i impartit nombrosos cursos i conferències sobre consum responsable. Actualment el seu principal mitjà de difusió és la revista bimestral Opcions.

 

Tornar enrere