El disseny de la ciutat sostenible
Principis i recomenacions des del punt de vista de l'administració pública

 

RESUM

Tots els indicis assenyalen que, en els propers 10 anys, la meitat de la població del planeta Terra viurà en metròpolis, independentment de si es tracta de ciutats dels països rics i desenvolupats, com aquelles que formen part de l'anomenat Tercer Món. Més enllà d'aquest triomf aparent de la fórmula de la cultura urbana, ens hauríem de preguntar fins a quin punt es tracta d'una victòria aconseguida després de milers d'anys d'evolució cultural o, si pel contrari, assenyala que hem arribat a un punt crític. Cada vegada que anem analitzant les implicacions del fenomen urbà, ens anem donant compte que no són pocs ni menyspreables els conflictes que s'esdevenen a les grans ciutats; hauríem d'estudiar en quina mesura són el resultat, justament, d'una lògica inherent a les lleis i dinàmiques internes, i la manera com s'interrelacionen amb l'entorn. Problemes com ara la superpoblació, la contaminació atmosfèrica i acústica, els residus i el col·lapse del tràfic són comuns tant a l'opulència com a la pobresa. En el fons, el model urbà, tal i com està plantejat, resulta insostenible com a manera de ser i estar en món, com a manera de transformar l'ordre de la naturalesa i com a manera de relacionar-nos-hi. Tanmateix, hi ha una diferència radical entre les ciutats que es troben en el marc "privilegiat" del desenvolupament i les que pateixen un subdesenvolupament crònic: mentre que les primeres tenen greus dificultats per a gestionar l'excés, les segones els tenen per a resoldre l'escassetat. Algunes ciutats actuals, entre les que hi ha Barcelona, preocupades pel mode com evolucionen, es troben immerses en profundes reflexions encaminades a la recerca de models urbans alternatius equitatius i ecològics, que permetin generar i respectar la qualitat de vida (Agenda 21 local). Aquest article està orientat vers les implicacions i la proposta de recomanacions concretes que, segons el nostre parer, podrien contribuir de manera positiva a l'avenç cap a la sostenibilitat des de l'òptica de l'administració municipal.

 

Joaquim Viñolas i Marlet
Arquitecte. Professor d'entrada de Disseny Industrial a l'Escola d'Arts Aplicades i Dissenys de Barcelona. Director de l'equip pluridisciplinar GAUSS (Gràfica -Producte - Interiorisme i Arquitectura). Autor del llibre El diseño ecológico: hacia un diseño y una producción en armonía con la naturaleza

 

Tornar enrere