L'habitatge a la ciutat sostenible

 

RESUM

En aquest nou Paper de Sostenibilitat es comenten alguns dels aspectes que, des del punt de vista de l'habitatge, s'hauria de replantejar tota ciutat que vulgui autoanomenar-se sostenible. L'habitatge és quelcom més que una mera estructura física on hi viuen les persones i les llars. Atesa la seva significació a nivell urbanístic, econòmic, social i cultural, simbòlic i cognitiu, s'analitza el paper del disseny de les voreres en la "vida urbana", els efectes positius de la multifuncionalitat de l'espai urbà, els processos de creació de "bellesa" dins la ciutat, el rol del petit comerç a la ciutat compacta i la introducció de l'arquitectura bioclimàtica.

Tot això per a demostrar que la sostenibilitat comprèn moltes més qüestions que el "respecte" al medi ambient. En el cas de l'habitatge, la sostenibilitat s'hauria d'emmarcar en un context on l'habitatge ha esdevingut una mercaderia com una altra, malgrat el seu caràcter de dret social.

 

David Baringo i Joffre López
Sociòlegs

 

Tornar enrere