La distribució espacial de la ciutat

 

RESUM

L’organització espacial de la ciutat i, per tant, de les activitats dins d’ella, incideix profundament sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans, en la sostenibilitat ecològica i també en la social.

En els darrers anys, entre els urbanistes i l’estament polític, coincidint amb l’apogeu del neoliberalisme econòmic, s’ha estès el tòpic segons el qual la ciutat ha d’evolucionar seguint el ritme i les necessitats que marca l’activitat econòmica.

Ara ja no es parla de planificar; es parla de realitzar actuacions singulars encaminades a una finalitat molt concreta. Es parla de ciutat xarxa, del territori com a suport de l’activitat econòmica a través del qual es desplaça ràpidament la població cap al treball o les activitats d’oci. La planificació de la ciutat i del territori ha deixat de ser un objectiu orientat a assolir el benestar de la població per esdevenir un mecanisme al servei del creixement econòmic.

En aquest document es reivindica el paper de la ciutat com un sistema, la finalitat del qual ha de ser dotar d’una millor qualitat de vida als seus habitants amb el menor impacte mediambiental possible. D’aquí que sigui inevitable la intervenció en l’orientació del creixement.

La necessitat i la importància de la planificació s’analitzen mitjançant un model que s’ha elaborat específicament per aquesta finalitat. S’han simulat diferents tipus d’organització de l'espai i els seus efectes sobre la població, el consum energètic i altres aspectes.

Finalment, es proposen alternatives per millorar la qualitat de vida dels habitants de la ciutats, basades en una millora de la localització de les activitats.

 

José Miguel Jiménez
Coordinador del grup de recerca d’EcoConcern-Innovació Social La Ciutat Possible

 

Tornar enrere