Com funciona
l'associació?

 

EcoConcern-Innovació Social té una estructura interna basada en set àrees d’activitats:

1. ÀREA ASSOCIATIVA: tots els DIMARTS es celebren conferències i col·loquis on es debaten propostes innovadores d’investigadors particulars i/o col·lectius. Aquests actes estan oberts als socis i sòcies i al públic en general. A l’entorn d’una temàtica central, en el primer dimarts del mes organitzem un llibrefòrum, en el segon una taula rodona i en el tercer presentem una publicació. El quart dimarts es reserva a temes d’actualitat que puguin anar sorgint al llarg del curs i seran anunciats amb antelació en el butlletí de l’associació, l’EcoCorreu.

2. ÀREA FORMATIVA: seminaris que profunditzen en els àmbits de treball de l’associació, en grups reduïts, durant un nombre limitat de sessions i amb la voluntat de generar i debatre propostes.

3. ÀREA D’EQUIPS DE RECERCA: són espais per desenvolupar temes amb la col·laboració de socis i sòcies que hi dediquen part del seu temps d’una manera voluntària. També està oberta a la participació d’especialistes externs a l’entitat.

4. ÀREA DE PROJECTES: en el context d’una pla de treball específic, els Projectes duen a terme recerques per desenvolupar, concretar i definir estratègies d’actuació per a l’aplicació de propostes socialment innovadores. Es compta amb el suport d’entitats privades i públiques.

5. ÀREA DE DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA: realització d’un seguit d’actes culturals com ara exposicions d’art, poesia, audicions de música, presentació de llibres, sortides culturals, excursions…

6. ÀREA DE PUBLICACIONS: edició contínua de publicacions que reben mensualment els socis i sòcies com són: l’EcoCorreu (el butlletí mensual de l’Associació), els Papers d’Innovació Social, els Papers Europeus, els Papers de Sostenibilitat, els Treballs d’Innovació Social, els Cuadernos Renta Básica i les publicacions pròpies dels Projectes i Equips de Recerca d’EcoConcern-Innovació Social.

7. ÀREA D’EXTENSIÓ D’ACTIVITATS FORA DE LA SEU SOCIAL I DE SUPORT A D’ALTRES ENTITATS: el seu objectiu és promoure l’àrea de conferències i col·loquis en diferents indrets, especialment en els Països Catalans, per tal de dinamitzar la vida associativa i la participació ciutadana a l’entorn de temes d’innovació social. Fruit d’aquest interès per recolzar activitats arreu de Catalunya, EcoConcern-Innovació Social ofereix la possibilitat d’organitzar conferències, debats, seminaris a entitats i associacions sobre els temes que desenvolupem a la nostra associació: els efectes de la globalització, econòmica crítica, Renda Bàsica, alternatives al pensament únic, el paper de les ONG’s de cooperació, accions per a una Cultura de la Pau, participació ciutadana, educació en valors, interculturalitat, sostenibilitat, comerç just…

8. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ “JOAN CASALS I NOGUERA”: aquest fons documental està obert a tots els investigadors, estudiants, universitats, entitats, associacions i totes aquelles persones interessades en les temàtiques que es treballen a EcoConcern-Innovació Social: medi ambient, Renda Bàsica, economia crítica, participació democràtica, sostenibilitat, interculturalitat, gènere i estat de benestar.

 

Tornar enrere