Papers Europeus

 

Els Papers Europeus presenten de manera resumida les reflexions més suggerents i originals d’autores i autors (individuals i/o col·lectius) que, des d’una perspectiva crítica, posen l’accent sobre propostes socialment innovadores que contribueixin a aprofundir en una Europa socialment més justa, democràticament més participativa i ecològicament més sostenible.

Els títols publicats fins ara són:

 

Idiomes: (C) Català (S) Castellà (A) Anglès (F) Francès

1. Plena ocupació. Una crida europea. Bertran Russell House (C)

2. Noves propostes per a una Europa també social. Roland Erne, Grup d’Economistes Europeus i Jordi Clivillé (C)

3. El vot ciutadà: 26 propostes per una Europa social i ciutadana. Iniciatives de Ciutadania Activa en Xarxa (Icare) i les Conferències Interciutadanes (C)

4. Plena ocupació amb una forta constitució social. Alternatives per a una nova economia a Europa. Grup d’Economistes Europeus per una política econòmica alternativa a Europa (C) Resum

5. Millors institucions, normes i instruments per a la plena ocupació i el benestar social a Europa. Grup d’Economistes Europeus per una política econòmica alternativa a Europa (C) Resum

 

Tornar enrere