Papers d'Innovació Social
Economia

 

Idiomes: (C) Català (S) Castellà (A) Anglès (F) Francès

1. Esbós d’un model econòmic per a societats en transició: Europa de l’Est. Joan  N. Casals i Emil Herbolzheimer (S)(A)

3. La monètica, instrument per millorar la participació ciutadana. Martí Olivella (C)

4. Actualitat del pensament econòmic. Maurice Allais (S)

5. La societat en l’empresa, contra la pobresa. Rafael Martín Molina (S)

9. Economia, natura i societat. Joan N. Casals (C)

10. Les condicions monetàries d’una economia de mercats. Maurice Allais (F)

11. Cal que no canviï quasi res… Joan N. Casals (C)

12. Quina transformació social?. Óscar Colom (C)

14.  Economia i Ecologia. Joan Martínez Alier (C)

16. Revisió de la teoria econòmica. Alfons Barceló (S)

18. L’economia distributiva. Marie Louise Duboin (C)

23. Societat i economia del benestar. Antoni Ricart (S)

40. La Renda Bàsica: un programa d’implantació. José Iglesias Fernández (C)

42. L’alternativa. Transversales Science/Culture (C)

43. Una proposta socioeconòmica per a Amèrica Llatina. El cas de Nicaragua. José Iglesias Fernández (C)

52. Perspectivas del sistema de pensiones en España. Josep González Calvet (S)

72. La Banca Ètica. Roger Sunyer i Oriol Alsina (C)

76. Taxa Tobin: un pertorbador gra de sorra. Anna Mª Castillo (C)Resum

81. Recuperar la Renda Econòmica de la Terra. Equip de Recerca sobre la viabilitat de la Renda Econòmica de la Terra (gener de 2003) (C)Resum

88. Economías locales en Catalunya. Situación actual y perspectivas. Andri W. Stahel (S)

89. L’economia del do com a alternativa a l’economia de mercat. Raül García Duran (C)

95. Les hipoteques subprime. Jordi Ferré (C)

 

Tornar enrere