Papers d'Innovació Social
Educació

 

Idiomes: (C) Català (S) Castellà (A) Anglès (F) Francès

35. El grup com a procés d’autoaprenentatge. Rosa Maria Laffitte (C)

56. Canvis en la política educativa. Jesús Viñas (C)

57. Rebuig al sistema: Programes de Garantia Social com a elements de canvi. Equip de Recerca: disseny i estudi d’un Programa de Garantia Social i de Formació de Professorat (C)

 

Tornar enrere