Papers d'Innovació Social
Política

 

Idiomes: (C) Català (S) Castellà (A) Anglès (F) Francès

2. La democràcia inacabada. Joan N. Casals (C)

13. L’esdevenidor de la democràcia directa. Joan N. Casals (S) (A)

14.  Per què la classe obrera no ha fet la revolució? Francesc Arbolí (C)

28. Democràcia participativa. Jorge Richmann (S)

30. Els radicals, un partit transnacional. Rafael Vilaró (C)

37. Projecte d’un nou ordre mundial. Marcel Lloberes (C)

38. Per a un món responsable i solidari. Equip Internacional (C) (S) (A) (F)

58. Un nou enfocament de la sobirania política. Jordi Sànchez (C)

60. Els Nuclis d’Intervenció Participativa (NIP): Anàlisi de tres experiències. Joan Font Fàbregas (C)

69. Participació ciutadana i gestió alternativa de conflictes. Ferran Camps (C)

73. Elements per a la comprensió de la societat actual. Raúl García-Durán (C) 

75. Processos participatius en la gestió d’espais naturals. Equip de Recerca EPC (C)

78. Globalització i moviments socials. Gemma Ubasart i Tomàs Herreros (C)Resum

79. Participació i immigració en espais urbans de relació. Equip de Recerca EPC (C)Resum

80. Cal reformar el sistema de pensions a Europa? Notes per al debat. José Adelantado (octubre de 2002) (C)Resum

83. La salut i la sanitat a Catalunya: antecedents, situació actual i perspectives de futur. Josep Artigas Candela (octubre de 2003) (C)Resum

85. Combate a la corrupción. Carlos Jiménez Villarejo (C)

91. Crónica d’una decadencia anunciada. La situació dins el context espanyol (1976-2006). Carles Valls (C)

93. El Fòrum Social Mundial. Debats i perspectives (I). Jordi Calvo (C)

94. El Fòrum Social Mundial. Debats i perspectives (II). Jordi Calvo (C)

 

Tornar enrere