La Ciutat Possible
Equip de Recerca

 

Coordinador: José Miguel Jiménez (economista)

La Ciutat Possible és un equip de recerca pensat per a dissenyar un nou disseny de ciutats, sostenibles i més humanes, com a resposta als efectes negatius de la globalització i l’exclusió social.

L’equip vol donar a conèixer els seus treballs com a mitjà per a sensibilitzar la societat sobre la necessitat d’introduir criteris de racionalitat en la gestió i l’organització de les ciutats. Desitja unes ciutats menys subjectes a l’esclavitud de la societat del consum i de l’automòbil i més solidàries, sostenibles i plurals. Parteix del principi segons el qual cal assolir un equilibri territorial. Això implica que tots els habitants tenen dret a la mateixa qualitat i quantitat de serveis públic independentment de la ubicació del seu lloc de residència en el territori.

Des de la seva constitució, l’any 1998, aquest equip de treball ha organitzat diverses conferències, presentacions i sessions de treball a l’entorn dels diferents estudis i treballs realitzats. D’altra banda, ha publicat diversos articles i ponències a congressos i jornades sobre territori i urbanisme. També ha publicat un Paper d’Innovació Social (número 71) i un Paper de Sostenibilitat (número 9). Enguany l’activitat de l’equip es centrarà fonamentalment en la comunicació per Internet, combinada això sí amb algunes trobades presencials.

Podeu posar-vos en contacte amb l’equip a través de la seva pròpia pàgina web (http://www.lacp.eu) o bé adreçant-vos a la secretaria d’EcoConcern-Innovació Social.

 

Tornar enrere