Enllaços a altres llocs web

 

 

Llocs web dels Projectes i Equips de Recerca d'EcoConcern-Innovació SocialInici

La Ciutat Possible

Renda Bàsica

 

Alternatives de consum a la XarxaInici

Adbusters: web que pretén aportar una perspectiva crítica de la dependència irreal envers el consum mitjançant revistes, cartells o campanyes com "no buy day".

Adena: el web d'Adena permet identificar els boscos amb explotacions i tales sostenibles i, d'aquesta manera, poder exigir aquest certificat en la compra de qualsevol objecte de fusta.

Bancs de Temps (LETS): els Bancs de Temps són el resultat d'unificar l'oferta i la demanda de diversos serveis, quantificant-los en mesures de temps. El web més important a nivell mundial, que ha esdevingut un element més de l'economia submergida en el seu país d'origen, l'Argentina, és http://trueque.org.ar/. A Anglaterra també hi ha Bancs de Temps molt consolidats (London Time Bank).

Boicot preventiu: plataforma que proposa no consumir marques d'empreses que tinguin a veure amb la guerra i aquells que l'impulsen.

CRIC: el Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) és un associació dedicada a la recerca i divulgació d'informació per facilitar la pràctica quotidiana d'un consum responsable. En el seu lloc web podeu, entre d'altres possibilitats, descarregar gratüitament els dos primers exemplars del seu principal mitjà de difusió, la revista Opcions.

Denúncias a Coca-Cola: El boicot és un mecanisme de pressió i denúncia permanent i sostitunguda contra les polítiques de la transnacional Coca-Cola en el món, per tal que repari els perjudicis que ha creat, modifiqui la seva política i es comprometi a respectar els drets humans dels treballadors i la població. Aqusts són alguns dels llocs web de la campanya: www.cokewatch.com i www.teamster.org (EEUU), www.tmcrew.org (Itàlia), www.laborights.com (International Labor Rights d'EEUU) o www.labournet.de/co/cocacola (Alemanya).

Germinal: cooperativa més gran i antiga de Barcelona que agrupa consumidors de productes biològics i ecològics.

Habitatges bioclimàtics: en aquest web es poden consultar projectes finalitzats, amb els seus plànols i els factors ecològics i de sostenibilitats aplicats.

Motor de aire: oferta del cotxe que funciona amb aire comprimit sense contaminar.

Permacultura: la Permacultura és un mode de vida, una "filosofia", que es concreta en ecoaldees on s'apliquen els principos de sostenibilitat, ecologia i sociabilitat.

Transnationale: anàlisi de l'activitat de les empreses multinacionals més grans que hi ha a l'actualitat.

Xarxa de Consum Solidari: llistat complet dels productes de Consum Responsable que hi ha a la venta. També contempla la possibilitat d'adquirir-los des de la mateixa web.

 

Altres llocs web sobre la Renda BàsicaInici

Baladre: aquest web és el resultat dels esforços de Baladre (Coordinació Estatal de Lluita contra l'Atur, la Pobresa i l'Exclusió Social) per traslladar al món d'Internet els seus plantejaments i concepcions relatives a la la Renda Bàsica.

Basic Income European Network: The Basic Income European Network (BIEN) és una xarxa constituïda a nivell europeu creada amb la voluntat d'esdevenir un punt de trobada de persones i grups interssades en una discussió formada sobre la Renda Bàsica.

 

Banca ÈticaInici

FETS: associació encaminada promoure, difondre i fonamentar la necessitat de les inversions ètiques i solidàries.

 

Ecologia, medi ambient i sostenibilitatInici

Amigos de la Tierra: Amigos de la Tierra és una associació ecologista que sempre s'ha destacat per adoptar una actitud de defensa del medi ambient, realistes i constructiva, que recolza aquelles iniciatives que van sorgint per a millorar i ajudar el nostre entorn des de la pràctica i l'acció.

Centre de Recursos Barcelona Sostenible: és un equipament de l'Ajuntament de Barcelona on es pot obtenir la informació i l'assessorament necessaris per conèixer la gran diversitat d'opcions i solucions que avui tenim a l'abast per viure bé sense fer malbé. Un espai viu on aportar i intercanviar idees per avançar en el camí de la sostenibilitat. Un lloc obert a tothom (entitats, empreses, estudiants i tota la ciutadania) que vulgui conèixer els recursos i les bones pràctiques a aplicar davant els reptes de la sostenibilitat.

Dia de la Terra: associació creada en 1996, per impulsar i organitzar els actes de celebració anual del DIA DE LA TERRA.

Ecologistes.net: xarxa ecologista constituïda per persones, grups i empreses que aporten el seu coneixement per construir alternatives viables als problemes ambientals de la societat.

Energia Sostenible: grup de científics i tècnics per a un futur no nuclear.

Fundació Territori i Paisatge: creada per l'Obra Social de Caixa Catalunya a finals de l'any 1997, aquesta Fundació té com a objectius principals col·laborar en la conservació del patrimoni natural i del paisatge, a més de conscienciar la població de la necessitat de protegir el medi.

The Meatrix: relectura del conegut film des de la perspectiva de la seguretat alimentària.

Terra.org: canal temàtic sobre medi ambient, sostenibilitat, ecologia i consum sostenible.

 

GlobalitzacióInici

ATTAC: moviment internacional de ciutadans per el control democràtic dels mercats financers i les seves institucions. S'hi poden consultar tant documents teòrics de referència, reculls de debats i jornades sobre la implantació de la taxa Tobin, com informació actualitzada d'actes i conferències. També disposa d'una secció en català (http://attac-catalunya.pangea.org).

CAES: el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) és una associació autònoma que participa en el foment de moviments socials i la construcció d'un pensament crític. La seva web conté documents, calendari d'activitat i, fins i tot, una assessoria jurídica.

Fòrum Social del Mediterrani (FSMed): el FSMed és un esdeveniment obert i per tant, totes les organitzacions poden pertànyer al mateix, sempre que respectin la carta de principis del FSM. Hi ha una Assemblea General Internacional que és el màxim òrgan de decisió. L'Assemblea s'ha reunit ja dues vegades: la primera a Rabat (3-4 maig 2003), i la segona a Nàpols (4-6 juliol 2003). Així mateix s'han constituït quatre grups de treball: Secretaria Tècnica, Programa, Extensió i Logística-finances. Localment, cada població o àrea geogràfica s'organitza i coordina internament de forma autònoma.

Fòrum Social Mundial: el Fòrum Social Mundial reuneix i articula únicamente entitats i moviments de la societat civil a tots els països del món.

Porto Alegre 2002: web que reuneix les aportacions realitzades durant la trobada internacional de Porto Alegre.

 

Notícies, recursos i llocs web d'altres entitatsInici

Enacció: web dedicat a facilitar la comunicació, la difusió i l’obtenció d’informació que necessiten els diferents col·lectius que conformen un teixit associatiu cada cop més actiu i alhora extens. Hi trobareu referències de les activitats organitzades per múltiples entitats.

Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM): fundació del Partit Comunista d'Espanya que organitza cursos, presenta materials i edita publicacions.

Fundació Jaume Bofill: la Fundació Jaume Bofill s'ocupa de promoure iniciatives que facilitin el coneixement de la nostra societat i que impulsin realitzacions que contribueixin al seu millorament a través de la supressió de les desigualtats de tota mena existents entre les persones, entre els grups i entre els pobles i de l'extensió de l'educació i de la cultura en el sentit ampli a tots aquells que per les circumstàncies socials se'n troben més mancats. Actualment les seves prioritats són l'educació i la ciutadania.

GREC: El Grup de Recerca i Estudis dels Conflictes és una entitat integrada per persones formades en camp de les Ciències Socials i especialitzades en Mediació i Resolució de Conflictes que treballem per afavorir la millora del diàleg, la convivència i l’aprofundiment de la participació dins l’àmbit comunitari.

Idesgra: L’Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa, IDESGA, és una associació sense ànim de lucre que es va fundar el desembre de 1999 a la ciutat d’Olot. Actualment està formada per una quinzena d'estudiants, llicenciats i doctors en Ciències Polítiques i Sociologia nascuts o residents a la Garrotxa que compten amb el suport de diverses administracions públiques i privades per poder tirar endavant fins de l'associació. Els objectius de l’Institut són, fonamentalment, tres: 1) organitzar conferències, debats i xerrades d’interès polític i social oberts a tota la gent de la ciutat d’Olot i de la comarca, 2) fer recerca aplicada d’àmbit comarcal i 3) crear un premi sobre treball de recerca centrats en l’àmbit de les ciències socials.

Pangea: Pangea no és un proveïdor comercial d'Internet. Es tracta d'una ONG que té com objectiu facilitar la comunicació a les persones i col·lectius sense ànim de lucre que treballen pel canvi, la justícia social, l'educació, la pau, el medi ambient, el desenvolupament, la cooperació,... tractant de tancar les diferències nord-sud i de gènere.

Terricabras-filosofia: és un portal dirigit per Josep-Maria Terricabras, catedràtic de filosofia de la Universitat de Girona i Director de la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona. Partint de la premisa que és necessària la reflexió en xarxa, fins i tot com a defensa personal, ofereix un espai d'informació sobre el pensament i la cultura; un espai de referència, amb llibres i material audiovisual; un espai de participació a través de fòrums i xats; la Revista Diàleg, publicació interactiva mensual per entendre l'actualitat; l'Aula de Secundària, al servei dels professors i dels alumnes de filosofia de secundària; i el Curs d'Estiu, a finals de juny, per reflexionar sobre algun tema d'interès cívic i cultural.

 

Tornar enrere